Hvilke verktøy skal jeg velge når jeg lager læringsvideoer?

Når jeg lager læringsvideoer deler jeg prosessen inn i:

  • Opptak/ skjermopptak
  • Videoredigering
  • Publisering
  • Innbygging i en læringsplattform
  • Didaktisk kontekst (student/elevaktiviteter)

Det er et vell av verktøy en kan bruk når en skal lage enkle læringsvideoer, her har jeg forsøkt å samle noen aktuelle som vi har tilgjengelig ved NTNU og på mange andre utdanningsinnsitusjoner

PCMac
SkjermopptakZoom
PowerPoint 
QuickTime
Mediasite capture
Zoom
Panopto
Zoom.us
QuickTime
Skift-Kommando-5
Panopto
VideoredigeringQuickTime
Premiere Pro
iMovie
QuickTime
Premiere Pro
PubliseringMediasite
Panopto
Mediasite
Panopto
Bygg inn i LæringsplattformenHtml embedHtml embed
Didaktisk kontekstPadlet
Menti
Nettskjema
Flipgrid
Forum (blackboard)
Teams
Forms
Padlet
Menti
Nettskjema
Flipgrid
Forum (blackboard)
Teams
Forms

Jeg har nå linket til andre filmer som viser hvordan disse verktøyene brukes, men etter hvert skal jeg lage læringsvideoer for alle disse komponentene. Det betyr at jeg vil lage og linke opp det du trenger å vite for å komme i gang med det å lage læringsvideoer.

Hvordan digitalisere undervisningen?

Skole-Norge er inne i en tid med stor uforutsigbarhet og endringer skjer raskt. Fra og med fredag 13. mars ble alle skoler, høgskoler og universiteter stengt. All undervisning blir derfor flyttet over til nettbaserte løsninger. Hvor lenge vet vi ikke, men vi må belage oss på å finne alternative metoder for undervisningen vår og for hvordan vi legger til rette for studenters og elevers læring. Jeg vil i denne tiden forsøke å bidra med ressurser for lærere som er interessert i digital undervisning. 

Dette vil jeg gjøre både ved å samle og løfte frem ressurser som finnes der ut og ved å legge til rette for forum hvor vi kan diskutere og dele våre erfaringer i denne spesielle tiden. Jeg har laget en liten introduksjonsfilm som tar opp fem sentrale aspekter som det er verdt å tenke på når undervisningen skal digitaliseres. 

DigGiLU

I det siste halvåret og tre år fremover skal jeg være prosjektleder for DigGiLU. DigGiLU er et utviklingsprosjekt som har som mål å legge til rette for en massiv digital satsning på tvers av grunnskolelærerutdanningen spesielt og hele Institutt for lærerutdanning generelt. Med DigGiLU ønsker vi å legge til rette for endring av instituttets undervisningspraksis på campus og i praksisskoler gjennom å prøve ut og revidere program og emneplaner samt endre våre vurderingsformer og eksamen. I dette prosjektet har jeg mange dyktige folk med meg og Fredrik fungerer som nestleder for prosjektet. Følg oss gjerne på bloggen vår DigGiLU

Prosjektet er finansiert med 22 mill fra KD.

Visualisering som drivkraft i kunnskapskonstruksjon

Undersøkt gjennom et A/r/tografisk blikk.

Jeg har fått publisert en artikkel i Jased

Gjennom arbeidet med denne artikkelen har hensikten vært å frembringe ny metodologisk kunnskap om hvordan visualisering kan ha en sentral rolle i kunnskapskonstruksjon, meningsskaping og meningskommunikasjon. Siktemålet med artikkelen er å beskrive og problematisere momenter som gjør seg gjeldende når en grafisk designer/forsker/lærer (a/r/tograf) visualiserer forståelser. I artikkelen undersøker jeg retrospektivt visuelle representasjoners plass i ulike prosjekter med blikk hentet fra a/r/tografens ulike identiteter. Slik frembringer jeg kunnskap om hvordan det visuelle kan drive kunnskapsprosjekter fremover, samt hvordan visuell meningskonstruksjon legger til rette for tenkning, refleksjon og kommunikasjon. I arbeidet med artikkelen har jeg også skapt tre nye visuelle representasjoner i den hensikt å vise hvordan jeg forstår, hvordan jeg undersøker, og en konseptualisering av det jeg fant.Skjermbilde 2018-08-24 17.05.47

Nøkkelord: A/r/tografi; kunstfaglig forskning; metodologi; visuell literacy

 

Artikkelen kan du lese her

 

 

 

Website Built with WordPress.com.

opp ↑