Forskning

Jeg har hatt vitenskapelig stilling i UH sektoren siden 2003 og i denne tiden er det blitt noen forskningsprosjekter. Her har jeg forsøkt å samle både pågående prosjekter og avsluttede prosjekter

Pågående prosjekter

NTED New Technologies and Educational Design Research Group.
Dette er en forskningsgruppe som arbeider med forskningsprosjekter som undersøker ny teknologi, design og læring i utdanningen. Vi ønsker å utvikle ny kunnskap om digitale teknologier og læringsprosesser i utdanningen. De vi forsker på og med inkluderer blant annet lærere og elever i skolen (fra barnehage til videregående opplæring), studenter og ansatte i høyere utdanning, lærerutdannere og lærerstudenter i lærerutdanningen, og studenter i etter- og videreutdanning.

DigGiLU Digitalisering av grunnskolelærerutdanningen ved institutt for lærerutdanning NTNU. 
DigGiLUs overordnede mål er å styrke profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) hos NTNUs lærerstudenter, samt å styrke digital kompetanse i de profesjonelle felleskapene i skolen gjennom videreutdanningstilbudet for lærere.

DigSkole Digital teknologi for læring og undervisning i skolen
Desentralisert ordningen (DeKom) som DeKom DigSkole er en del av skal bidra til å gjøre utviklingsarbeidet mer forutsigbart og langsiktig for både skoleeier ved Orkdal/Øy og NTNU institutt for  lærererutdanning. Utviklingsarbeidet skal bygge på utfordringer med digitalisering i skolene i kommunen, og føre til bedre læring for elevene. Formålet med DeKom-prosjektet DigSkole Orkdal/Øy/NTNU er å legge til rette for en utstrakt inkludering av profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) på tvers av skolenes praksis i regionen. DigSkole overordnede mål er å styrke PfDK hos lærerne samt å legge til rette for elevers grunnleggende digitale ferdigheter ved regionens skoler. Prosjektet skal også bidra til kompetansebygging knyttet til bruk av digital teknologi i undervisning ved lærerutdanningen ved NTNU. Med dette er det et mål at både ansatte og elever/studenter på skoler og i ved lærerutdanningen ved NTNU skal utvikle sin kompetanse gjennom et styrket samarbeid om praksis og teori. Skolens håndtering av hvordan elevene tilegner seg grunnleggende digitale ferdighet foregår primært ved at digital teknologi tas i bruk i den pedagogiske praksisen ved den enkelte skole. Ved at lærere modellerer bruken av digitale verktøy i læringsarbeidet og setter krav til hvordan elevens bruker digital teknologi vil elevene lære hvordan de kan ta i bruk teknologi i sitt læringsarbeid. På denne måten vil lærerne fremstå som viktige rollemodeller for elevene. Dette er en praksis som finnes ved de enkelte skolene i regionen, men den fremstår sporadisk og lite helhetlig forankret i skolens mange praksiser gjennom viktige komponenter som dybdelæring, litteratur, arbeidsoppgaver, elevaktive læringsformer, tverrfaglige temaer og de ulike målene i de enkelte fagene.

Aksjonsforskningsprosjekt

KiDiCoTi – Kids Digital lives in Corona times
Researchers at NTNU and UiO works along the European Commission to conduct a study aiming to mapping the changes of children’s digital engagement in time of Corona Crisis (and after…) with a special focus on children’s online safety. The goal of this study is to collect information on how children and youths between 0 to 18 years old engage with (online) technologies and to identify potential benefits and risks associated to their (online) interactions with digital technologies in and post CoVID-19 times.      

ReMakeEd
Research in making disiplines in education

Avsluttede prosjekter

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Website Built with WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: