Didiaktisk plan – Delprosjekt 1 Bildebok

Mål

Gjennom prosjektet skal barna;

 • utvikle sine grunnleggende ferdigheter i bruk av PC, Paint,net, skanner, nettet og printer som verktøy i skaping av digitalestetiske produkter, denne gangen bildebok
 • utvikle kunnskaper om og ferdigheter i å bruke innhold, form og farge som estetiske virkemidler i visuelle uttrykk
 • utvikle kunnskaper om og ferdigheter i bruk av materialer, redskaper, teknikker og digitale verktøy
 • utvikle elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt og verbalt språk
 • oppleve at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse

Formingsfaglige mål

Mål for prosjektet er at barna skal:

Farge kunne samtale om og bruke farger i eget skapende arbeid
Komposisjo kunne reflektere over hvordan man setter sammen elementer i et visuelt uttrykk
Kunst samtale om bildene til ulike norske eventyrillustratører og bruke det        som utgangspunkt for eget skapende arbe

Norsk- dramafaglig mål

Mål for prosjektet er at barna skal:

Fortelling utvikle fortellerkompetanse, leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer
Muntlig samtale om personer og handling i eventyr og fortelling

Læreforutsetninger

14 barnehagebarn i alderen 3 til 4 år
5 økter på 4 timer
grupper

Rammefaktorer

 • Fotoapparat
 • Skanner
 • PC med programvare
 • Internett
 • Dobbeltsidig tape og maskeringstape
 • Paspartoutkniver og plaster (ulykker kan forekomme)
 • Bokpapp kappet opp 14×2=68
 • Lim
 • Papirkapper
 • Bøttepapir
 • Maling
 • Pensler
 • Skjæreplater
 • 3-4 lærere
 • Mandager og tirsdager fra 0900-1300 uke 13, 14 og 15

Innhold

 • Bilde, fargelære og visuell kommunikasjon
 • Tekstskaping muntlig og skriftlig
 • Fortelling

Oppgaven

Barna skal jobbe sammen i grupper, hvor de med bakgrunn i møte med en forteller skal skape en bildebok. Hvordan de velger å bruke fortellerstunden er helt opp til barna selv. De kan velge å bruke elementer i fortellingen, følelsen fortellingene gir dem, eller fargene de ser for seg når de hører fortellingen eller temaet fortellingen tar opp.

Boken skal ha 5 oppslag og perm laget av bokpapp. Permen skal ha en forside hvor tittel og forfatter av boken skal komme frem. Bokens omslag skal henge sammen med bokens innhold. Barna skal bruke bildebøker som inspirasjon, her skal vi spesielt se på hvordan innholdet er visualisert gjennom illustrasjonene. Barna kan selv velge fremgangsmåte enten at de jobber med teksten først og skapet bildene med utgangspunkt i en selvskapt tekst eller at de skaper en tekst med bakgrunn i maleri eller fargeøvelser. De voksne som er sammen med barna skal stimulerer til barnas refleksjoner gjennom samtale med barna om de valgene og de virkemidlene om blir brukt i forhold til innholdet i boken.

Fargefortelling fra bilde til tekst

Barna kan gjennom denne tilnærmingsmåten ta utgangspunkt i fargeøvelser på bakgrunn av stemningen fortellingene og tegninger tegnet med inspirasjon av fortellingen. Dette kan så danne et grunnlag for en fortelling og en bildebok. På denne måten blir fargeøvelsene og tegninger sammen med teksten utgangspunkt for innholdet i ny fortellingen. Barna skal deretter legge arkene etter hverandre på en slik måte at de kan danne et utgangspunkt for en fortelling. På denne måten får barnet visualisert strukturen i fortellingen sin. Fortellingen som barna skaper skal forsterkes ved hjelp av foto og det vi kaller cutout, her kan barnea bruke bilder som de tar spesielt for denne fortellingen/ boken og foto som de finner i ukeblader og på nettet. Lim elementene på de malte arkene og skann oppslagene slik at de blir digitale. Ta de skannede oppslagene inn i et Word-dokument og skriv fortellingen til, (teksten)

Læreprosess

Motivasjon

Prosjektet skal starte med en gjennomgang hvor vi går igjennom hva perioden skal inneholde, på denne måten vil elevene få vite hva de kan forvente av perioden. For å motivere elevene til å jobbe med bildebøker og farger skal vi se på og blande primærfarger. En profesjonell forteller skal fortelle eventyr.

Aktivisering

Elevene skal lage egne bildebøker med utgangspunkt i kunstmøte med en forteller.

Første økt, barna skal:

 • lytter til gjennomgang av og samtale om den prosessen de skal være med på
 • lytter til gjennomgang av og samtale om farger
 • lytter til at Ingvild forteller eventyr
 • male tre fargeøvelser hver

Andre økt, barna skal:

 • lytter til at Ingvild forteller eventyr
 • samtale om personer og handling i eventyr som ble fortalt
 • legge fargeøvelsene til alle på gruppa i en rekkefølge som kan danne utgangspunktet for en fortelling
 • Legge fargeøvelsene i plastmapper limt fast til en lineær dreiebok
 • lete etter fortellingen i fargeøvelsene sine, denne fortellingen skal forsterkes med tegnede illustrasjoner eller bilder som barna enten tar selv eller de finner på nett

Tredje økt og helt til bøkene er ferdige, barna skal:

 • Begynne å tegne og fotografere elementer som skal være med i fortellingen
 • forsterke fortellingen i boken sin ved hjelp av farger, former, fortografier og tekst
 • fortellingen blir til i et samspill mellom barna og de illustrasjonene som tilføres fargeøvelsene
 • fargeøvelsene og illustrasjonen skannes slik at de kan settes sammen i Word
 • skrive ut de ferdige sidene og legge disse i plastmapper som tapes sammen til en bok, alle på gruppen skal få utskrift av boken slik at de får en bok hver
 • bruker bokpapp for å lage bokens perm

Siste økt, barna skal:

 • fortelle fortellingen sin til de andre på avdelingen

Konkretisering

Første økt, de voksne skal:

 • samtale med barna om farger ved å vise hvordan man blander primærfargene for å få til sekundærfarger
 • gå gjennom prosessen barna skal være med på
 • vise barna hvordan de skal male fargeøvelsene sine
 • vise eksempler på bøker som barna skal lage

Andre økt, de voksne skal:

 • forteller eventyr (Ingvild)
 • stimulere barna til samtale om personer og handling i eventyr som ble fortalt
 • vise hvordan barna skal legge arkene (fargeøvelsene sine) i plastmapper slik at de danner grunnlaget for dreieboken
 • vise hvordan disse kan danne utgangspunkt for en fortelling

Tredje økt og helt til bøkene er ferdige, de voksne skal:

 • gå rundt å veilede barna i deres skape prosess
 • hvordan de skal tapes sammen til en bok
 • vise hvordan bokpappen skal tapes for at den skal bli til perm på boken

Siste økt voksne skal:

 • Lytte til barnas fortellinger, og samtale med dem om hvordan de har laget boken sin.

Individualisering

Barna skal sammen i små grupper lage en bok. Boken skal inneholde en fortelling hvor de selv kan velge hva temaet skal være. Denne boken skal de selv få ”lese” fra høyt for resten av avdelingen. Videre kan bøkene settes på en hylle slik at klassen får et bibliotek som de kan bruke i andre sammenhenger. Hvert enkelte barn skal få oppfølging veiledning ut fra egne forutsetninger. Videre skal de bli gitt utfordringer som stemmer i forhold til forutsetingene deres.

Samarbeid

Barna skal samarbeide og dele på utstyr som vi bruker og om opprydding, videre kan de diskutere og hjelpe hverandre til å finne fortellinger i bøkene som de skal skape.

Vurdering

Barna skal presentere boken sin for de andre elevene i gruppen. De må lese boken og de bør diskutere og snakke om boken hvordan den var hva var spennende hva var uventet osv. På denne måten får de en tilbakemelding på det de har gjort. Videre skal vi ha en boklansering med foreldrekafé, på denne måten får foreldre se hva barna har laget i løpet av prosjektet.

En kommentar om “Didiaktisk plan – Delprosjekt 1 Bildebok

Legg til din

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Website Built with WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: