Forskningsgjennomgang

Et viktig grunnlag for konstruksjon av ny kunnskap er at den bygger på og inngår som del av tidligere kunnskap. Et utvalg av forskning knyttet til til forskningens felt bør presenteres når forskningen skal formidles. En slik forskningegjennomgang danner grunnlaget for forskningsformidlingens interesseområde.

Les mer «Forskningsgjennomgang»