Mellom frihet og styring – Studie av kreativ problemløsning

Hovedoppgave i forming – Høgskolen i Oslo, 2001

Hvorfor anvende kreativitet som nøkkelbegrep i et hovedarbeid? Det hevdes at skolen i liten grad stimulerer kreativitet. Problemet eies først og fremst av elevene som, hvis denne påstanden er sann, ikke
får brukt alle sine iboende muligheter. Lærernes utfordring i klasserommet består i å legge til rette for, framfor å hemme elvenes kreativitet. Mitt interessefelt ligger i denne utfordringen, i kreativitet og stimulering av denne hos barn, særlig elever i grunnskolen. Bakgrunnen min er fire år som lærer i faget kunst og håndverk, fortrinnsvis på mellomtrinnet i grunnskolen. Jeg har erfart at faget ikke nødvendigvis stimulerer til kreativitet. Undervisningens rammefaktorer, hvor vidt elevene er motivert, oppgaveformulering og læreprosessen hos elevene, er noen av de elementene som er til stede og blir utslagsgivende faktorer i så henseende. Derfor spør jeg meg hvilke typer undervisning som kan stimulere elevers kreativitet?

Dette spørsmålet leder meg direkte til et nytt spørsmål, nemlig samfunnsrelevansen i å utvikle kreative egenskaper hos alle. Hvorfor er det viktig å legge til rette for utvikling av kreative evner hos barn? Ellen Bach[1] skriver i boken ”Om begrepet kreativitet” at den stadige interessen for å legge vekt på disse egenskapene må sees i sammenheng med samfunnets utvikling generelt. Dagens krav til samfunnsborgerne er helt andre enn for noen tiår siden. I dag krever samfunnet at man kan ta individuell stilling til ulike problemer, man må være fleksibel og ha stor samarbeidsevne. Dette er egenskaper man ofte bruker for å karakterisere kreative presoner. Videre må utviklingen av slike egenskaper anses å være nødvendig i et samfunn der utviklingen stadig går hurtigere. For bare en generasjon siden var det helt andre egenskaper man trengte for å kunne tilpasse seg samfunnet, nemlig stabilitet og det å kunne tilpasse seg et system. Det er klart at slike samfunnsendringer må få pedagogiske konsekvenser. (Bach 70 s.10)

Publisering av Hovedfagsoppgaven


[1] Ellen Bach: Cand. Psych., kandidatstipendiat v.
Danmarks lærerhøyskole
institutt for udviklings-psykologi.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Website Built with WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: