Ressurser

Under Ressurs fanen kommmer jeg til å legge ut ulike tutorials knyttet til programvarebruk. Jeg har nå akkurat lagt ut en tutorial om hvordan man kan jobbe med Gimp i bildebokprosjekt.

Animasjon i barnehagen

 – beskrivelse av delstudie III

I dette prosjektet er barna inne i sitt siste semester i barnehagen. Noen begynner etter hvert å bli seks år mens andre er bare fem. Også her er det slik at barna ikke er med på alle disse timene. Den ene gruppen har en prosess på 13 timer mens den andre gruppen har jobbet i 11 timer. Alle disse arbeidstimene fordeler seg over 14 økter. 

Jeg er også med dem når de er på kino og ser animasjonsfilmen Piratene, men det er mange av barna som er borte og ikke får delta på denne dagen. I denne barnehagen jobber de alltid med store prosjekter, og denne etterjulsvinteren er intet unntak. Barna har jobbet lenge og vel med Pirater som tema. Hele barnehagen er gjort om  til et stort sjørøvertema og de er alle utstyrt med lapp foran øyet, Tøffe skjerf og kikkerter. De er med på å lage en stor sjørøverskute av kryssfiner som de seiler rundt om i fantasiland med. 

Dette prosjektet er akkurat avsluttet når vi skal begynne med animasjonsfilmen vår. Vi finner ut at vi fortsetter i samme tema og at temaet for animasjonsfilmene derfor skal være pirater. Denne gangen bestemmer førskolelæreren og jeg at vi vil prøve å ha reine gutte- og jentegrupper. 

Les mer «Animasjon i barnehagen»

Animasjon i barnehagen

Nå er vi i gang med det det siste av tre delprosjekter i forskningsprosjektet digital danning i barnehagen. Denne gangen er det animasjonsfilm barna skal være med på å skape. Prosjektet ble sparket i gang med Piratene! (Foto: The Walt Disney Company Nordic). en tur på kino hvor vi så Piratene en film Aardman Animation. Dette var en fin oppkjøring til animasjonsproduksjonen som vi nå er i gang med. I tillegg til kinobesøket har vi også vært en tur på Rockheim for å få inspirasjon til musikkdelen av produksjonen vår. Les mer «Animasjon i barnehagen»

Digital fortelling-Deskriptiv beskrivelse av delprosjekt II

Dette var et prosjekt hvor barn i førskolealder (siste året i barnehagen) lagde digitale fortellinger med utgangspunkt i møte med indisk kunst og foto av dem selv. Barnehagen var allerede i gang med et prosjekt tilknyttet deres deltagelse i – FORUT. Barnehagen var med dette inne i en temaperiode der barna var blitt kjent med en jente fra India, ved navn Indrani. Med India og kroppen som tema ble det naturlig at kunstmøte som skulle være innpulsen for barnas fortelling ble utstillingen på Trondheim Kunstmuseum «the Indians are comming » og nærmere bestemt malerier malt av Sidharth som er født i 1956 i Punjab, India. På kunstmuseet hadde vi med oss en dyktig kunstformidler som tilrettela for møtet mellom barna og kunsten til Sidharth.

Les mer «Digital fortelling-Deskriptiv beskrivelse av delprosjekt II»

Kunstmøter i digitalestetisk praksis

Abstrakt
I denne artikkelen ønsker jeg å fokusere på barneperspektivet i et kunstmøte mellom barnehagebarn og Hannah Ryggens vevde veggtepper. Dette møtet representerer et kompleks forhold mellom skaperen, verket og mottakeren. Et slikt møte generer estetisk refleksjon, og selv om ingen av perspektivene i dette forhold kan forklare den estetiske erfaringen alene, kan man i følge Løvlie(1990) fokusere på et av disse perspektivene. Ved at fokus for både artikkelen i seg selv og prosjektet som presenteres i denne artikkelen, har ligget på mottakeren i kunstmøter, ønsker jeg å få tak i interaksjonen som foregår mellom menneskene, deres handlinger, kulturelle hjelpemidler og kunst. Hensikten med dette er å undersøke hvordan digitale verktøy både kan stimulere og begrense kunstmøtene i digitalestetisk praksis. I denne artikkelen ønsker jeg å undersøke kunstmøtene som dette prosjektet fremkalte med følgende problemstilling «Hvordan kommer kunstmøter til syne i barns produksjon av digitalestetiske uttrykk?».

Artikkelen er ferdigskrevet og vil forhåpentligvis bli gitt ut, jeg kommer tilbake til hvor hvis alt går som det skal.

Essay i vitenskapsteori

Hm, det går tregt med skrivinge av dette essayet. Jeg har nå holdt på med forbereding til skriving av essay. Det første man må vite er selvfølgelig hva er egentlig et essay;

Etter litt leiting fant jeg dette

Hvordan skrive essay

kan kanskje være litt til hjelp. Det viktgiste er i allefall å finne ut hva det er man skal skrive om, for mitt vedkommende blir det aktuelt å skrive om et av disse kjernebegepene for forskningen min;

  • Digital danning – sosiokulturell teori Vygotsky
  • Kreativitet og skapende prosjekter – Dewey
  • Estetikk og barns estetiske prosjekter – inntrykk – uttrykk Ross
  • Samspill og interaksjon

Vi får se, det som er det viktigste begrepet i mitt prosjekt er digital danning. I dette ligger det å behandle danningsebegrepet i lys av den digitale teknologiens tidsalder.

Website Built with WordPress.com.

opp ↑