Hvilke verktøy skal jeg bruke når jeg lager læringsvideoer?

Når jeg lager læringsvideoer kan det være greit å dele prosessen inn i Opptak/ skjermopptakVideoredigeringPubliseringInnbygging i en læringsplattformDidaktisk kontekst (student/elevaktiviteter) Det er et vell av verktøy en kan bruk når en skal lage enkle læringsvideoer, her har jeg forsøkt å samle noen aktuelle som vi har tilgjengelig ved NTNU og på mange andre utdanningsinnsitusjoner PCMacSkjermopptakZoomPowerPoint QuickTimeMediasite... Fortsett lesing →

Hvordan digitalisere undervisningen?

Skole-Norge er inne i en tid med stor uforutsigbarhet og endringer skjer raskt. Fra og med fredag 13. mars ble alle skoler, høgskoler og universiteter stengt. All undervisning blir derfor flyttet over til nettbaserte løsninger. Hvor lenge vet vi ikke, men vi må belage oss på å finne alternative metoder for undervisningen vår og for... Fortsett lesing →

DigGiLU

I det siste halvåret og tre år fremover skal jeg være prosjektleder for DigGiLU. DigGiLU er et utviklingsprosjekt som har som mål å legge til rette for en massiv digital satsning på tvers av grunnskolelærerutdanningen spesielt og hele Institutt for lærerutdanning generelt. Med DigGiLU ønsker vi å legge til rette for endring av instituttets undervisningspraksis på... Fortsett lesing →

Visualisering som drivkraft i kunnskapskonstruksjon

Undersøkt gjennom et A/r/tografisk blikk. Jeg har fått publisert en artikkel i Jased Gjennom arbeidet med denne artikkelen har hensikten vært å frembringe ny metodologisk kunnskap om hvordan visualisering kan ha en sentral rolle i kunnskapskonstruksjon, meningsskaping og meningskommunikasjon. Siktemålet med artikkelen er å beskrive og problematisere momenter som gjør seg gjeldende når en grafisk... Fortsett lesing →

Gjesteforsker i Gävle

I denne uken er jeg gjesteforsker på høgskolen i Gävle. Her besøker jeg forskergruppen Early Childhood Education (ECE) som ledes av Kerstin Bäckman. Her er flyeren som ble laget i forbindelse med mitt opphold Mari-Ann Letnes

WordPress.com.

opp ↑