Om å skrive Ph.D-avhandling

For tiden er jeg inne i prosessen med å skrive forskningsteksten min. Jeg skriver en monografi og er veldig fornøyd med valget av forskningstekstens format.

bildet er hentet fra Forskerforbundet.no
bildet er hentet fra Forskerforbundet.no

Selv om det er en stor fordel å kunne endre på teksten helt frem er det også en far for at man aldri kan si seg ferdig med noe. Hvis en liten del endres i metodedelen kan dette få innvirkning på andre deler av avhanldingen som dermed også må endres. Det er en nitidig prosess å skrive fram sin egen forståelse og hvordan og hvorfor man er endt opp der man er den dagen man leverer teksten sin.

Les mer «Om å skrive Ph.D-avhandling»

WordPress.com.

opp ↑