Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020

Dette dokumentet har vi venter på, Kunnskapsdepartementet lanserte 15. august

«Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020

Kompetanse for fremtidens barnehage»:

Skjermbilde 2013-08-24 kl. 11.38.13«En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Et kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Å investere i de ansattes kompetanse er derfor å investere i barna.»
(Kristin Halvorsen)

Les mer «Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020»

WordPress.com.

opp ↑