Kvalitativ analyse ved hjelp av NVivo

NVivo 10

Jeg bruker NVivo i analysearbeidet i forskningsprosjektet jeg holder på med nå. Dette er svært tidsbesparende. NVivo hjelper meg med å administrere behandle og utforske data. Nvivo gjør det enklere  å finne mønster og jeg kommer på innsiden av datamaterialet mitt. Jeg har også brukt NVivo til å transkribere både videoobservasjoner og refleksjonssamtaler (intervju). Les mer «Kvalitativ analyse ved hjelp av NVivo»