PhD-student?

Hvorfor ta en doktorgrad? vil kanskje mange spørre. Jeg tenker at en doktorgrad er en fenomenal anledning for utvikling og vekst både faglig, menneskelig og økonomisk. Verdien av å frembringe ny kunnskap er ubeskrivelig. Et doktorgradsstudium er en forskerutdanning, på kunnskapsdepartementets hjemmeside kan man lese at; et velfungerende forskningssystem må sørge for at det utdannes tilstrekkelig med forskere som kan håndtere framtidige utfordringer i samfunns- og næringsliv og møte økende krav til forskningskvalitet og konkurranseevne, både nasjonalt og internasjonalt. Les mer «PhD-student?»

WordPress.com.

opp ↑