Digital fortelling-Deskriptiv beskrivelse av delprosjekt II

Dette var et prosjekt hvor barn i førskolealder (siste året i barnehagen) lagde digitale fortellinger med utgangspunkt i møte med indisk kunst og foto av dem selv. Barnehagen var allerede i gang med et prosjekt tilknyttet deres deltagelse i – FORUT. Barnehagen var med dette inne i en temaperiode der barna var blitt kjent med en jente fra India, ved navn Indrani. Med India og kroppen som tema ble det naturlig at kunstmøte som skulle være innpulsen for barnas fortelling ble utstillingen på Trondheim Kunstmuseum «the Indians are comming » og nærmere bestemt malerier malt av Sidharth som er født i 1956 i Punjab, India. På kunstmuseet hadde vi med oss en dyktig kunstformidler som tilrettela for møtet mellom barna og kunsten til Sidharth.

Barnas utfordring eller det man kan kalle oppgave vel tilbake i barnehagen, var at de sammen i grupper på fire barn og en voksen skulle skape Digital fortelling med lyd og bilde basert på møte med maleriene til Shidarth og en fotosesjon hvor de tok bilder av hverandre mens de utforsket ulike følelsesuttrykk. Barna skulle selv skape fortellingen sin basert på elementer hentet fra maleriene og/ eller fotoene som de hadde tatt av hverandre. Du kunne også bruke elementer fra kunstformidlerens fortellinger. I denne prosessen skapte barna mening ved å bygge opp en fortelling og kommunisere denne gjennom bruk av ulike modaliteter, disse var bilder, verbaltekst og lyd. Under prosjektperioden som varte i to og en halv uke ble det gjennomført 8 økter hvor barna jobbet med de digitale fortellingene. Disse øktene hadde forskjellige fokus, noe som i fortsettelsen vil bli benevnt som dreipunkter. Dreipunktene for delprosjekt II var; Fotosesjon, Kunstmøte, Dreiebok med tekstskaping, Digital redigering av oppslagene, Innspilling av lyd, Å legge på musikk, Ferdigstilling, Vernissage «Salgsutstilling».

I fortsettelsen av denne beskrivelsen av delprosjekt II vil jeg strukturer innholdet slik at det samsvarer med de 8 dreipunktene.

Fotosesjon – barnas fotografering av følelser

Barna fikk utlevert kamera og etter at de hadde snakket sammen om hvordan kroppen vår kan fortelle de rundt oss hvordan vi har det, de ble så oppfordret til å ta bilder av hverandre mens de viste ulike følelser. Bildene ble så lastet opp i mapper de selv fikk være med på å navnsette. Mange av barna klarte å laste over bildene fra kamera til PCen på egen hånd.

Besøk på Trondheim Kunstmuseum

Kunstformidleren er med oss rundt og ser på bildene til Sidhart her lærer barna om de hellige kuene og om fattigdom i India. Kunstformidleren holdt barna interessert i en hel time, og det var en fin dialog mellom formidleren og barna som la til rette for et fint møte mellom barna og kunsten.

Dreibok med multimodal tekstskaping

Tilbake i barnehagen ble de to impulsene grunnlaget for barnas skaping av multimodale tekster, i form av en digital fortelling. Fortellingen ble bygget opp gjennom en veksling mellom maleriene fra Museet og fotoene av dem selv. En dreiebok ble brukt for å konkretisere den narrative strukturen for barna. på denne måten ble fortellingen bygget opp ved å bruke forskjellige modaliteter og forskjellige moder knyttet til de ulike modalitetene. I denne omgangen jobbet de med den visuelle og den verbale modaliteten. I tilegg brukte bana en mengde mediereferanser hentet fra deres medieerfaringer (dette være seg lasersverd, som mest sansynlig kommer fra StarWars, osv) for å bygge opp fortellingen.

Klargjøring – Digital redigering av den visuelle modaliteten

De forskjellige visuelle elementene som skulle inn i fortellingen måtte klargjøres digitalt. Programmet som ble brukt til denne jobben var Paint.Net. Dette er et gratisprogram hvor man kan jobbe lagvis med ulike elementer og flytte disse rundt uavhengig av hverandre. Maleriet fra utstillingen ble lastet inn, disse bildene hadde jeg tatt når vi var på museet og de var klargjort på forhånd slik at de passet formatet som vi skulle jobbe i som var 4/3 formatet. Barna måtte renske fotoene de hadde tatt av hverandre, på denne måten ble motivet rensket fra bakgrunnen slik at bare motivene som ble satt inn i maleriene. Begge disse operasjonene klarte barna fint selv. Hvis det var noe som manglet i bildene tegnet barna dette på digitalt direkte i Paint.Net. Dreieboken fungerte som et arbeidsverktøy for barna på den måten at de til en hver tid kunne følge med på hva som skulle inn på de forskjellige oppslagene. Den multimodale teksten vokste frem og barna, samarbeider om det de ønsket å fortelle.

Innspilling av lyd – digital redigering av den auditive modaliteten

Når barna skulle ta opp replikkene i fortellingen ble innspillingsprogrammet som kommer med Windows brukt. Av og til ble det vanskelig å huske replikken sin og den voksne måtte tre støttende til, men etter hvert ble de vant til det og det ble lettere for dem å prate inn i mikrofonen. Oppslagene og de innspilte replikkene ble lastet inn i MowieMaker. I tilegg til den verbale teksten ønsket barna å legge på musikk. Her ble musikken som hører til FORUT prosjektet brukt. Dette er Maj Britt Andersens CD «Indrani». Denne CDen spinner rundt ei lita jente i Bangalore i India. Musikken ble hentet fra en mappe med Mp3 spor og lagt inn under det riktige oppslaget i MowieMaker, deretter ble det klippet og redigert direkte i MowieMaker.

Produksjon

MowieMaker prosjektfilen ble rendert og gjort klar til en filmfil (MPEG2). Dette ble gjort av en voksen. Barna lagde Coverene til DVDen, som ble satt opp i en utstilling slik at de kunne vises fram på den store sleppfesten.

Vernissage

Barnehagen har hver høst en foreldrekaffe knyttet til FORUT-prosjektet hvor de sameler inn penger som går til det samfunnet som det barnet de har blitt kjent med lever i.

Denne høsten arangerte barnehagen kunstutstilling, her solgte de forskjellig produkter som barna hadde jobbet med. I tilegg til at barna som har vært med på å lage de digitale fortellingene solgte sine DVDer ble det arrangert en visning av filmene for foreldrene deres.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Website Built with WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: