Digital fortelling-Deskriptiv beskrivelse av delprosjekt II

Dette var et prosjekt hvor barn i førskolealder (siste året i barnehagen) lagde digitale fortellinger med utgangspunkt i møte med indisk kunst og foto av dem selv. Barnehagen var allerede i gang med et prosjekt tilknyttet deres deltagelse i – FORUT. Barnehagen var med dette inne i en temaperiode der barna var blitt kjent med en jente fra India, ved navn Indrani. Med India og kroppen som tema ble det naturlig at kunstmøte som skulle være innpulsen for barnas fortelling ble utstillingen på Trondheim Kunstmuseum «the Indians are comming » og nærmere bestemt malerier malt av Sidharth som er født i 1956 i Punjab, India. På kunstmuseet hadde vi med oss en dyktig kunstformidler som tilrettela for møtet mellom barna og kunsten til Sidharth.

Les mer «Digital fortelling-Deskriptiv beskrivelse av delprosjekt II»

WordPress.com.

opp ↑