Systematisering av et datamateriale som har en størrelse på 49 gigabite…

Etter 8 økter i barnehagen så er det blitt en del videoobservasjon. Datamaterialet mitt består til dags dato av 12 timer videoobservasjon, foto fra 8 økter ute i barnehagen og feltnotater. I tilegg til dette skal jeg ha refleksjonssamtaler med barna som har vært med på prosjektet jeg har gjennomført i barnehagen. I gjennomføring av disse refleksjonssamtalene har jeg tenkt å vise barna deler av videoobservasjonene for å få dem til å fortelle meg hva det er de har gjort og vært med på. Dette blir spennende, men jobben med å systematisere og dele opp de ulike videoobservasjonene i naturlige enheter, slik at alt som er filmet av gruppe 1 samles og alt som er filmet av gruppe to samles osv. på denne måten vil jeg få en oversikt over de fire forskjellige prosessene som de fire forskjellige barnegruppene har vært med på. Deler av disse videoobservasjonene skal barna få se. Denne jobben er veldig tidkrevende, det er gjennomsyn, klipping og rendering av de ferdigredigerte snuttene. Det er vel ingen som har påstått at forskning er lett, eller lite tidkrevende. Det skal en del timer foran et datamateriale til for å kunne få den oversikten som man trenger for å kunne analysere materialet. Det er klart at denne begynnende oversikten som jeg får i denne omgangen vil komme meg til gode senere i analyseprosessen. På mange måter er denne vekslingene mellom å gå inn i et materiale og tilbake i felten en spennende og dynamisk prosess.

Toppbilde

Kjente at jeg ble litt deprimert av toppbildet mitt som var et bilde av frostrøyken i vinter. Epletreet blomstrer i hagen, kanskje et mer passende toppbilde på bloggen i disse vårdagene

Håper det faller i smak, nyt våren:)

Paper om datainnsamling og databehandling

I disse dager er jeg i gang med å skrive et paper som behandler spørsmål knyttet til metodisk forhold relatert til datainnsamling og databehandling knyttet til mitt pågående doktorarbeid.

Hoveddelen av dette paperet vil bli viet drøftninger i tilknyttet to forhold, for det første hvordan systematisk gå frem ved innsamling av data, og for det andre hvilke analyseredskaper kan anvendes på det innsamlede empiriske materiale. Det blir i denne sammenhengen viktig å finne et analyseverktøy som kan gi meg tilgang til og mulighet for å belyse hvordan skapende prosjekter i barnehagen kan fungere som katalysator for barns digitale danning. Med dette vil jeg forholde med til følgende problemstilling for paperet:
«Hvordan gjennomføre datainnsamling og hvordan analysere det empiriske materiale for å belyse hvordan barnehagen kan fungere som arena for barns digitale danning?»

Praktisk estetiske læreprosesser

I denne uken har jeg vært en konferanse i Larvik om praktisk estetiske læreprosesser. Dette var en konferanse av de sjeldne. Flott program i flotte omgivelser. Hotellet som ble brukt til overnatting for deltagerne var Farris Bad, noe som ga en fin innramming av det som skjedde på konferansen. Temaer som ble tatt opp på konferansen var estetikk som fenomen, hvordan analysere estetiske prosesser og mye annet, spesielt interessant fant jeg innlegget til Merete Morken Andersen, med tittelen Skapende alene eller sammen? om skapende prosesserer individuelt og i grupper.

Det jeg spesielt tar med meg fra Meretes fremlegg er tanken om å la informantene være med på å reflektere over det de har vært med på. Gjennom det Merete kaller for reflekterende team. Det blir spennende å sette i gang med til neste uke

WordPress.com.

opp ↑