Litteraturgjennomgang

I dag har jeg jobbet med hvordan gjennomføre en Litteraturgjennomgang, her er noe av det jeg fant ut –

Hva er hensikten med en litteraturgjennomgang?
Hensikten med en litteraturgjennomgang vil være å identifisere og skape en oversikt over tidligere forskning og litteratur som er skrevet om det feltet man ønsker å gå inn i. Som et utgangspunkt blir det viktig å lese ganske bredt i forhold til det feltet man ønsker å undersøke for å berike den forståelsen man sitter med. Dette er nyttig for senere å kunne gjøre en avgrensing av tema og å etablere et perspektiv som man gjennom forskningen ønsker å ta. En bred tilnærming til feltet kan være med på å gi en oversikt over feltet som i neste omgang kan føre til at man oppdager tendenser og at det eksisterer områder i forskningen som ligger uutforsket, noe som kan gi en retning for forskning. Det kan også gjøre det mulig å fastslå hvordan din forskning utvider eller forbedrer studiene som allerede er gjort. På denne måten skaper man et aktuelt og relevant forskningsområde som det vil være viktig å gå inn i. Noe som vil være en begrunnelse eller rettferdiggjøring for studiet man er i ferd med å gjennomføre.

Videre er det viktig med en litteraturgjennomgang for å kunne evaluere og syntetisere litteraturen i tråd med begreper som man selv har satt for forskningen sin.
Det er alltid viktig at den litteraturen man bruker må på en eller annen måte forholde seg til og eller forklare problemstillingen man har for forskningen. Det kan alltid være fristende å gå inn i hundrevis av kilder som synes aktuelle i forhold til det feltet man ønsker å fordype seg i, en problemstilling vil kunne avgrense og begrense omfanget av lesingen.

Hva driver jeg med nå

I disse dager er jeg i full gang med å planlegge min datainnsamling
som skal skje etter jul. Det er mange forhold man må ta i betraktning og nå
jobber jeg spesielt med alle brev og samtykkeerklæringer som skal sendes ut. Etter
hvert blir det å planlegge selve prosjektet, men dette skal skje i samarbeid
med forskningsbarnehagen. Barnehagen som jeg jobber sammen med er veldig
interessert og ønsker å implementere digitale verktøy inn i sin pedagogiske
virksomhet, noe som er et pluss for mitt forskningsprosjekt.

Hei, verden!

Velkommen til bloggen min, i denne bloggen vil jeg forsøke å vise noe av det jeg holder på med knyttet til min faglige virksomhet. Jeg er ny i dette bloggegamet så jeg har planer om å lære meg dette verktøyet mens jeg bygger denne bloggen. På samme måte som man kan lære ved å skrive så kan man vel også lære ved å blogge.

WordPress.com.

opp ↑